Ürün Ara

BELGELERİMİZ

Sosyal Sorumluluk Politikamız;

 • Ülkemizdeki İş ve İşçi yasalarına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • SA 8000 ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi devam ettirmek,
 • Kuruluşumuzda 16 yaşından küçük işçi ile kendi isteği dışında zor kullanarak 16 yaşından büyükte olsa kimseyi çalıştırmamak ve çalışma saatleriyle ücret konusunda yasalara uyarmak,
 • Faaliyetlerimizde Emek İstismarı yapmamak ve İş kazalarını en aza indirmek,
 • Çalışanlarımıza istedikleri takdirde her türlü sendikal veya toplu sözleşme hakkını vermek,
 • Çalışanlarımıza ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi sağlamak ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
 • Çalışanlarımıza din, dil, ırk vs. gibi nedenlerle ayrım yapmamak,
 • Çalışanlarımıza, kadın-erkek vs. gibi ayrımcılıklar yapmamak,
 • Çalışanlarımıza iş disiplini dışında her hangi bir kural vb. zorlama, hakaret gibi onur kırıcı davranışlarda bulunmamak,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında SA 8000 Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek,

olarak ifade etmekteyiz.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

SEDEX RAPORU

Back to Top
Product has been added to your cart